תיירות

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

תיירות

בנייה בעץ


מידע נוסף...

החברה הממשלתית לתיירות


מידע נוסף...

תמונות מהשטח