תשתיות

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

תשתיות

סקירת גשרים


מידע נוסף...

שיקום גשרים


מידע נוסף...

כבישים


מידע נוסף...

תמונות מהשטח