תעלות הירדן, גשר להבות, חורשת האקליפטוס

תעלות הירדן, גשר להבות, חורשת האקליפטוס

הפרויקט הבא הפרויקט הקודם