פעילות החברה

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

פעילות החברה

ב-10 השנים האחרונות ונכון להיום, אנו עובדים בעיקר בתחום ניהול פרויקטים, פיקוח, ייעוץ עם  מזמיני העבודה הבאים:

החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

ניהול פרויקטים ופיקוח, שיקום ושדרוג גשרים ומבני דרך, מתבצע החל מ-2009 ועד נכון להיום. ניהול פרויקט סקירות גשרים ומבנים לצורך עבודות שדרוג ושיפוץ, מתבצע החל מ-2007 ועד נכון להיום. ניהול ציוד נגישות לעבודה בגובה, מתבצע החל מ-2008 ועד נכון להיום. ניהול ביצוע עבודות ניקוז, תשתיות, התבצע החל מאוגוסט 2009 ועד מרץ 2010. ניהול פרויקט שיקום גשר יוסף מעל נהר ירדן.

החברה הממשלתית לתיירות

ניהול ופיקוח על הפרויקטים בתחום פיתוח, כבישים, תשתיות בשנים 2008-2010: כפר תיירות שדה אליעזר, כפר תיירות דישון, פיתוח שמורת טבע שניר כולל גשרים להולכי רגל מעל הנחלים, כפר תיירות להבות הבשן.

משרד הבינוי והשיכון

ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום כבישים ותשתיות: שכונת חצבים, מטולה, ביצוע תשתיות ל-17 יחידות, התבצע החל מ-2007 ועד 2009.

המוסד לביטוח לאומי

ייעוץ ובקרה על התוכניות, המפרטים, האומדנים, החשבונות, ביצוע שדרוג מבנים, פיתוח, תשתיות בפרויקטים שונים, והשתתפות בוועדות היגוי עבור קרנות: קרן סיעוד והקרן לפיתוח שירותי נכים, מתבצע החל מ-2006 ועד נכון להיום.

המכון הגיאופיסי לישראל

תכנון ניהול ופיקוח כולל ניהול איכות פרויקטים שונים בצפון בתחום הקמת תחנות סיסמיות, תכנון, בינוי כבישים ותשתיות, מתבצע החל מ-2000 ועד נכון להיום. 

מקיף – החברה המנהלת

פיקוח וניהול איכות פרויקט בימת תל-חי בקרית שמונה: פיתוח שכונה חדשה עבור ממ"י, כולל קירות תומכים, כבישים ותשתיות, מתבצע החל מ-2001 ועד נכון להיום.

החברה להגנת הטבע

ניהול פרויקטים בתי ספר שדה, פיתוח, בינוי, תשתיות, כבישים, בין השנים 2007-1995.

מועצה אזורית גליל עליון

ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח, כבישים ותשתיות בישובי המועצה משנת 1995.

תמונות מהשטח