מעון נווה כנרת, טבריה

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

מעון נווה כנרת, טבריה

הפרויקט הבא הפרויקט הקודם