בית כרמל - קיבוץ מעגן מיכאל

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

בית כרמל - קיבוץ מעגן מיכאל

הפרויקט הבא הפרויקט הקודם