בית דינה - מעון יום שיקומי, קרית שמונה

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

בית דינה - מעון יום שיקומי, קרית שמונה

הפרויקט הבא הפרויקט הקודם