בית אייל - מוסד שיקומי, קיבוץ אשדות יעקב

בית העץ Wood House Inn

חדרי נופש כפריים של ניצה גולוד בבית הלל

nitsagol@gmail.com 050-5275866

בית אייל - מוסד שיקומי, קיבוץ אשדות יעקב

הפרויקט הבא הפרויקט הקודם